• کابل های مقاوم در برابر سایش و گل

  کابل های مقاوم در برابر سایش و گل

  خصوصیات کابل های Mud Resistant به شرح زیر می باشد:
  الف) ضد حریق
  ب) بدون هالوژن
  ج) مقاومت بالا در برابر مشتقات نفتی و گاز های خارج شده از دهانه های چاههای نفت و گاز
  د) مقاومت بالا در برابر سایش
  ه) مقاومت بالا در برابر فشار های مکانیکی و کششی
  و) مقاومت بالا در برابر رطوبت
  ز) مقاومت در برابر تابش نور خورشید

  موارد کاربرد:

  1- سکوهای حفاری دریایی
  2- دکل ها حفاری خشکی
  3- ایستگاههای ذخیره سازی
  4- پورت بارگیری خشکی و دریایی