• رسپیراتور های تنفسی

    رسپیراتور های تنفسی

    دستگاه رسپیراتور تنفسی برای حفاظت از سیستم تنفسی و حفاظت از کارگران معدن در طول حوادث طراحی شده است

    لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما  تماس حاصل فرمایید.