• کابل های حفاری

  کابل های حفاری

  با توجه به اینکه صنعت حفاری یک صنعت خشن و پر هزینه محصوب مبشود ، از این رو از نظر کابل های مصرفی نیازمند کابل هایی با ویژگی خاص میباشد که این ویژگی ها این نوع محصول را از سایر محصولات متمایز میسازد.
  برخی از ویژگی های این نوع کابل به شرح زیر می باشند:

  1- کابل های مقاوم در برابر گل حفاری
  2- کابل های مقاوم در برابر مواد شیمیایی
  3- کابل های مقاوم در برابر مواد های هیدروکربنی
  4- کابل های مقاوم در برابر گاز
  5- کابل های مقاوم در برابر نفوذ رطوبت
  6- کابل های مقاوم در برابر اشعه های زیان آور خورشید (مانند UV)
  7- کابل های مقاوم در برابر تغییرات ناگهانی دما
  8- کابل های مقاوم در برابر حریق
  9- کابل های با خواص خود خاموش شوندگی

  برای کسب اطلاع بیشتر با این محصول با کارشناسان فنی ما تماس حاصل فرمایید.