سال 1396 مبارک

2:7    1395/12/30

به نام خدا   

“ای گرداننده دل ها و دیده ها ، ای تدبیرگر  

شب ها و روز ها ، ای دگرگون کننده سال ها و  

حال ها ، حال ما را بهترین حال بگردان” 

در آستانه فرا رسیدن بهار طبیعت ، که نمادی از تغییر  

و تحول است به استقبال سال نو می رویم. 

با تبریک سال نو که آغازی برای طراوت ، نشاط و شادابی 

است ، از پروردگار متعال ، سال سرشار از سلامتی ، موفقیت 

و سربلندی برای شما و خانواده گرامی تان آرزومندم .  

رضا مرادخانی  

مدیر عامل شرکت پیشگامان صنعت دونا

www.donacompany.com